Truy cập vào Facebook sau ngày 15 tháng 6 năm 2010

phương pháp cách truy cập vào Facebook bằng https trước đây, nhưng vẫn còn xảy ra một vài lỗi, bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục 100% giúp bạn có thể vượt qua tất cả các website bị chặn.

Nhược điểm của cách này là kết nối sẽ chậm đi một chút ít (theo cá nhân mình nhận xét là chậm đi khoảng 10 – 15%).

Trước tiên bạn cần vào địa chỉ này và tải phần mềm Hotspot Shield.

Chạy file vừa tải về và nó sẽ hỏi ta chọn thư mục để download file cài đặt về:

Quá trình tải về:

Sau khi tải xong sẽ tự động hiện lên hộp thoại sau –> click Ok

Sau đó tiến hành cài đặt như bình thường phần mềm này, tuy nhiên để cho nhẹ máy – cá nhân mình khuyên bạn nên đặt tùy chọn như mình nếu bạn gặp các hộp thoại sau:

Sau khi cài xong và khởi chạy phần mềm này trình duyệt sẽ tự mở lên và hiện lên một thông báo như sau:

Lúc này bạn có thể vào facebook thoải mái nha!!!

Lưu ý: Phương pháp này không phụ thuộc vào bất cứ loại trình duyệt nào bạn sử dụng.

Khi sử dụng cách này thì các trang truy cập vào sẽ có một banner quảng cáo phía trên, điều này có thể gây khó chịu, và một điều nữa là tốc độ giảm đi một chút xíu (khoảng 10% – 15%).

Nếu không vừa ý với cách này bạn có thể tham khảo ở bài viết này của mình, sử dụng kết nối tls tới Facebook


Mình xin bổ sung thêm cách sử dụng phần mềm Hotspot Shield:

Biểu tượng đã kết nối sẽ có cái hình cái khiên màu xanh lá như thế này:

Để ngắt kết nối ta click phải vào cái icon cái khiên màu xanh lá đó và chọn “Disconnect/OFF”:

Tiếp theo tự động sẽ có một trang web mở ra như sau, bạn click vào nút Disconnect:

Và kết nối sẽ bị ngắt:

Để kết nối lại bạn click lại vào cái khiên đó và chọn “Connect/ON”:

Và kết nối sẽ thiết lập lại!!

 

Nguồn: http://taxuanthaian.wordpress.com/

Labels:

60 Web Design Photoshop Layout Tutorials From 2010


Preview-web-design-layout-tutorials-from-2010 copyWant to get some new web designing skills right now? Ever wondered how latest trends in web design are actually created and want to discover it?
Spare several hours of your time and go through this huge list of web design Photoshop tutorials! And you don’t have to worry about those tutorials being outdated, because all of them are created in this year 2010! Time to keep up with latest trends and learn something new! Let’s go!

1. Business Layout

Business-layout-web-design-layout-tutorials-from-2010

2. Web Design Layout #14

#14-web-design-layout-tutorials-from-2010

3. Create a Clean and Professional Web Design in Photoshop

Create-clean-and-professional-web-design-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

4. Create a Slick and Minimalist Web Layout in Photoshop

Create-slick-minimalist-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

5. Create a Wooden Grunge Portfolio Web Layout in Photoshop

Create-wooden-grunge-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

6. Design a Dark Business Layout

Design-dark-business-web-design-layout-tutorials-from-2010

7. How to Create a Web Hosting Layout

How-to-create-hosting--web-design-layout-tutorials-from-2010

8. Create a Business Web Template

Business-layout-web-design-layout-tutorials-from-2010

9. Design a Clean Business Layout

Design-clean-business-web-design-layout-tutorials-from-2010

10. How to Create a Software WebLayou

How-to-create-software-tweb-design-layout-tutorials-from-2010

11. Portfolio Lyout Ceated Wth Jeans Texture

Portfolio-created-with-jeans-texture-web-design-layout-tutorials-from-2010

12. Create a Smple Yet Attractive Web Layout

Create-simple-yet-attractive-web-design-layout-tutorials-from-2010

13. Create a Professional Web 2.0 Layout

Create-professional-2-0-web-design-layout-tutorials-from-2010

14. Create a Grungy, Translucent Web Portfolio Design

Create-grungy-translucent-portfolio-web-design-layout-tutorials-from-2010

15. Design a Bold and Vibrant Portfolio

Design-bold-vibran-portfolio-web-design-layout-tutorials-from-2010

16. Design a Sleek Bokeh Styled Portfolio

Design-sleek-bokeh-styled-portfolio-web-design-layout-tutorials-from-2010

17. Design a Sleek Textured Blue Portfolio

Design-sleek-textured-blue-portfolio-web-design-layout-tutorials-from-2010

18. Create a Chalkboard Style Wordpress Layout in Photoshop

Create-chalkboard-style-wordpress-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

19. Deep in Space Portfolio Layout Design in Photoshop

Deep-in-space-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

20. Create a Clean and Classy Web Design in Photoshop

Create-clean-classy-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

21. Clean Textured Wordpress Style Layout in Photoshop

Clean-textured-wordpress-style-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

22. Clean and Minimalistic Portfolio Layout in Photoshop

Clean-minimalistic-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

23. Beautiful Music Streaming Website Design in Photoshop

Beautiful-music-streaming-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

24. Simplistic Black and White Portfolio Layout in Photoshop

Simplistic-black-white-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

25. Clean and Creative WordPress Style Theme in Photoshop

Clean-creative-wordpress-style-theme-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

26. Photo Gallery Website Layout in Photoshop

Photo-gallery-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

27. Light and Colorful Grunge Portfolio Layout in Photoshop

Light-colorful-grunge-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

28. Beautiful and Clean Portfolio Layout in Photoshop

Beautiful-clean-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

29. Simple Business Style Portfolio Layout in Photoshop

Simple-business-style-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

30. Simple iPhone Application Website Layout in Photoshop

Simple-iphone-application-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

31. How to Create a Distinguishable Textured Web Layout in Photoshop

How-to-create-distinguishable-textured-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

32. Learn How To Create A Clean Layout In Photoshop

Learn-how-to-create-clean-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

33. Designing Cool Interface for Magazine Portal

Designing-cool-interface-for-magazine-portal-web-design-layout-tutorials-from-2010

34. How to Make a Vibrant Portfolio Web Design in Photoshop

How-to-make-vibrant-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

35. Create a Simple Layout For Architecture Or Real Estate

Create-simple-for-srchitecture-or-real-estate-web-design-layout-tutorials-from-2010

36. Create a Hosting Layout In Adobe Photoshop

Create-hosting-In-adobe-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

37. Design an Elegant Rustic Layout For Hotels Or Restaurants

Design-elegant-rustic-for-hotels-restaurants-web-design-layout-tutorials-from-2010

38. Design a Light WordPress Theme In Photoshop

Design-light-wordpress-theme-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

39. How to Create the Interior Design Layout

How-to-create-interior-web-design-layout-tutorials-from-2010

40. Create a Racing Website

Create-racing-website-web-design-layout-tutorials-from-2010

41. How To Create a Rockin’ Website Layout In Photoshop

How-to-create-rocking-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

42. Create a Portfolio Website In Photoshop

Create-portfolio-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

43. Create a Business Web Layout In Photoshop

Create-business-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

44. Learn How to Create a Marketing/SEO Web Layout In Photoshop

Learn-how-to-create-marketing-seo-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

45. Create a Modern Photoshop Template For Joomla, WordPress or Drupal

Create-modern-photoshop-template-for-joomla-wordpress-drupal-web-design-layout-tutorials-from-2010

46. Create Portfolio Web Layout In Photoshop

Create-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

47. Create a Classy Web Template In Photoshop

Create-classy-template-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

48. How to Create an Amazing Grunge Layout

How-to-create-amazing-grunge-web-design-layout-tutorials-from-2010

49. How to Create a Layout For Your One-Page Portfolio?

How-to-create-for-your-one-page-portfolio-web-design-layout-tutorials-from-2010

50. Create Stylish Retro Website Template Using Photoshop

Create-stylish-retro-website-template-using-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

51. Design a Corporate Business Layout

Corporate-business-web-design-layout-tutorials-from-2010

52. How to Do a Fancy Layout For a Graphic Design Blog Using Photoshop

How-to-do- fancy-for-graphic-blog-using-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

53. How to Find Inspiration and Design the Layout of a Website

How-to-find-inspiration-website-web-design-layout-tutorials-from-2010

54. Create a Wooden Background Website Layout in Photoshop

Create-wooden-background-website-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

55. Design Clean and Colorful Web Layout

Clean-colorful-web-design-layout-tutorials-from-2010

56. How to Design a Photolog Theme For WordPress

How-to-photolog-theme-for-wordpress-web-design-layout-tutorials-from-2010

57. Create Landscape WordPress Theme

Create-landscape-wordpress-theme-web-design-layout-tutorials-from-2010

58. Create a Beautiful and Creative Blog Design in Photoshop

Create-beautiful-creative-blog-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

59. Create a Clean Blue Portfolio Design in Photoshop

Create-clean-blue-portfolio-in-photoshop-web-design-layout-tutorials-from-2010

60. Create a Gnarly Snowboarding Themed Web Design

Create-gnarly-snowboarding-themed-web-design-layout-tutorials-from-2010
By Daniels Mekšs on April 15, 2010
2010 WEBSITE20. All rights reserved.